ประเทศไทยต้องการเส้นทางการเติบโตใหม่

การว่างงาน. การล้มละลาย. ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากประชากรสูงอายุสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจและสาธารณสุขของ Covid-19 เพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้หรือไม่? ไม่ ถ้าผู้กำหนดนโยบายยังคงดำเนินกลยุทธ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนอ่อนแอและทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้คนรวยเพียงไม่กี่คน ใช่ ประเทศสามารถย้อนกลับได้หากเราตระหนักถึงข้อผิดพลาดของการพัฒนาที่ผ่านมา แก้ไขความเสียหาย แก้ไขระบบเพื่อฟื้นฟูสุขภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเรา ให้สิ่งแวดล้อมสามารถรักษาได้ และติดตามเส้นทางการพัฒนาใหม่เพื่อสร้างสังคมที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นได้ ทนต่อวิกฤตในอนาคตได้ดีขึ้น “Restore, Reform, and Reimagine” เป็นหัวข้อของการประชุมประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย…